Дії

Електронна система управління закладом вищої освіти (ЗВО) "JetIQ"

Матеріал з ВНТУ Вікі

Електронна система "JetIQ"[1]

представляє собою єдину інтегровану клієнт-серверну навчальну систему, в якій реалізовані функції дистанційного та змішаного навчання і управління закладом вищої освіти (ЗВО).

Електронна система призначена

 • для управління освітнім процесом на рівні викладача,
 • моніторингу результатів навчання на рівні студента (власні результати);
 • викладача (результати успішності з визначених дисциплін та груп студентів);
 • викладача-куратора (успішність кураторської групи);
 • старости, куратора, деканата (відвідування занять);
 • деканату (успішність, відвідування, заборгованості).

Електронна система включає в себе модулі

 • підтримки науково-дослідної та науково-методичної роботи,
 • зв'язку з науковим та методичним репозиторіями,
 • можливості оперативного опитування студентів щодо вибору дисциплін,
 • взаємодії з викладачами та деканатом,
 • публікації новин,
 • користування корпоративною електронною поштою,
 • зв`язку з наукометричними базами,
 • створення електронних посібників тощо.


Головна сторінка

Єдина база даних студентів, дисциплін, викладачів. Вона є глобальним інформаційним ресурсом університету. На її основі відбувається управліня навчальним процесом університету і функціонування пісистем JetIQ":

 • "Електронний Деканат";
 • автоматизованої системи тестування знань Тест-IQ;
 • обліку знань студентів;
 • обліку навчальної активності студентів;
 • інших задач;

Персональний кабінет — єдиний робочий простір викладача.

Представлений функціональними модулями:

Персональний кабінет студента. Інтегроване середовище дистанційної освіти.

 • Навігатори навчальних ресурсів: скомпоновані методичні та електронні навчальні матеріали;
 • Розклад занять
 • Картка студента із результатами поточного навчання
 • Електронна залікова книжка
 • модуль комунікацій (обмін повідомленнями із студентами, викладачами)
 • електронна пошта студента
 • робочий простір на сервері для WEB-програмування
 • гейміфікація (статуси, активність, нагороди від системи)
 • управління власною корпоративною поштою

Система тестування знань Тест-IQ.

Електронний Деканат

 • Повні дані про поточну і семестрову успішність
 • Монітор навчального процесу
 • Всі відомості за весь період навчання студента
 • Інструменти аналіз успішності і пропусків занять
 • Інструменти проведення опитувань та обробки їх результатів
 • Управління дисциплінами та навчальними планами
 • Персональні справи студентів
 • Інтеграція із системою управління навчанням LoD ВНТУ

Науковий репозиторій ВНТУ

Представляє собою окрему систему на основі DSpace, яка інтегрована з персональними репозиторіями викладачів у JetIQ. Завдяки цьому вони мають можливість вести автоархівацію своїх наукових праць і мати актуальні списки власних наукових праць.

Репозиторій методичних праць і документів.

Інтегрований у JetIQ, виконує багатофункціональні задачі (аналіз результатів метод. Діяльності кафедр, генерація сторінок для Jet-сайтів кафедр ...)

Jet-сайти кафедр і підрозділів.

Напіватоматичне відтворення поточної діяльності і результатів роботи кафедри: дисципліни, ННР, силабуси, методичні і наукові публікації, персональний склад кафедри, поточні новини .

Електронний відділ кадрів.

Відкрита частина його даних підтримує у актуальному стані списки підрозділів, факультетів, кафедр, працівників, їх посади і зміст Jet-сайтів.

Публікація новин

Кожен працівник має можливість публікації новин на офіційних ресурсах ВНТУ з персонального кабінету. При публікації новина автоматично потрапляє на Jet-сайт підрозділу, у стрічку гарячих новин, на головний сайт ВНТУ, до офіційного twitter і facebook університету.

Технічна реалізація

 • Проект "JetIQ" базується на програмному забезпеченні з відкритим кодом (ліцензія GNU/GPL).
 • Система реалізована на LAMP-технології із використанням мультисерверної, мультиагентної архітектури і мікросервісів.
 • Система має api, через який працюють мобільні застосунки JetIQ-Student і JetIQ-Teacher.
 • Система інтегрована з пакетом програм G Suite for Education.

Розробники.

До розробки окремих модулів і системи залучаються викладачі і студенти. За весь період до розробки було залучено 5 викладачів і 13 студентів.


Керівник проекту - кандидат технічних наук, доцент Паламарчук Є.А.